Om de aantrekkelijkheid voor investeerders en van gevestigde bedrijven in België te stimuleren, heeft men in het zomerakkoord beslist om de vennootschapsbelasting te hervormen en te verlagen. Er komt meer ademruimte voor KMO’s en starters en alle tarieven worden verlaagd, dubbel goed nieuws blijkt dus.

De nieuwe hervorming zal worden doorgevoerd in twee stappen: eerst in 2018, dan zal er een verdere verlaging plaats vinden in 2020. De huidige maximale vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%, dit zal in 2018 veranderen naar 29% (waarvan de crisisbijdrage ook verlaagt van 3 naar 2%) en in 2020 zal het uiteindelijk 25% bedragen waarbij de crisisbijdrage volledig verdwijnt.

Alle KMO’s in de zin van artikel 15 W. Venn. zullen vanaf aanslagjaar 2018 kunnen genieten van 20% vennootschapsbelasting op de eerste schijf van 100 000 euro.

De financiering van de hervormingen wordt  ondermeer gezocht in een taks op effectenrekeningen, een beperking van de aanwending van de fiscale aftrekposten voor vennootschappen en een verdere afbouw van de notionele intrestaftrek.

 

  NU 2018 2020
Gewoon tarief 34% 29% 25%
KMO (eerste 100 000 euro) 20% 20%
Crisisbijdrage 3% 2%

 

 

 

 

Bronnen: www.moorestephens.be; www.bdo.be; www.grenslandactueel.be